Rothbardian`s Blog

Tu ne cede malis sed contra audentior ito.

Udržitelný a neudržitelný růst

Celé dvacáté a prozatím i jednadvacáté století je charakteristické střídajícími se obdobími hospodářského růstu (konjunktura, boom) a úpadku (recese, bust). Během růstu můžeme v ekonomice pozorovat vyšší investiční aktivitu a sníženou nezaměstnanost, zatímco během poklesu tomu je naopak. Tyto dvě opakující se fáze jsou nazývány hospodářským cyklem.  Intenzivní hospodářské cykly jsou jak pro vyspělé, tak pro rozvojové ekonomiky vyčerpávající a někdy až katastrofální.

Jsou však takové cykly nevyhnutelné? Musí po růstu nutně následovat úpadek? Existuje vůbec něco jako udržitelný ekonomický růst? Díváme-li se na svět očima keynesiánské makroekonomie, dojdeme pravděpodobně k závěru, že cykly nevyhnutelné jsou, úpadek vždy nakonec přijít musí a neustálý ekonomický růst bez recesí je pouhá fantazie. Ekonom s keynesiánským pohledem na svět – za příklad nám může posloužit Paul Krugman – vidí ekonomiku jako permanentně poškozenou. Ekonomiku v průběhu hospodářského poklesu dle Krugmana sužují neduhy jako nedostatečná agregátní poptávka, past likvidity a paradox úspor. K potlačení recese a nastolení růstu je dle něj zapotřebí agregátní poptávku podporovat vládními výdaji (klidně i na válečné účely či hloubení a opětovné zahrabávání děr v zemi), past likvidity překonat slibem vyšší budoucí inflace ze strany centrálních bankéřů a paradox úspor zvrátit vládními deficity.
Celý příspěvek

Reklamy

Listopad 30, 2010 Posted by | Články vlastní | , , , | komentáře 2

Zprávy 23.8.2010

Úředníci z amerického Federálního rezervního systému (obdoby centrální banky) se rozhodli monetizovat státní dluh, tj. nakupovat státní dluhopisy. Kde vezmou oněch 200 až 300 miliard dolarů, za které chtějí dluhopisy nakoupit? Stručně řečeno, nikde. Vytvoří je prostým zápisem do počítače. Centrální banka, stejně jako jiné politické instituce, je privilegovaná. Jednání, za které jdou běžní lidé do vězení, je u takové instituce oslavováno a nazýváno monetární politikou. Připravme se na pokračující úpadek dolaru a související vzestup cen komodit, zejména drahých kovů.

Německým politikům se nelíbí, že si někteří jejich poddaní dovolují neplatit výpalné. Nakoupí tedy další kradená data, pomocí kterých situaci “napraví”. Za povšimnutí stojí zvrácený politický pragmatismus, spojený s dřívějším odkupem kradených dat – Vláda informátorovi zaplatila a koupila disk navzdory tomu, že data o daňových delikventech informátor ukradl. Berlín ale teď zdůrazňuje, že zaplacené peníze se bohatě vrátily na dodatečně zaplacených daních.“ S podobným přístupem jednali například i politici v éře třicátých a čtyřicátých let, když okrádali Židy. Nejde přece o to, zda je jednání morální a etické, ale o to, kolik nám to hodí. Zvlášťě když máme tu krizi, no né?

A ještě jedna z Německa – mladý politik Sebastian Frankenberger se rozhodl, že bude majitelům nemovitostí přikazovat, jak nakládat se svým majetkem; prosadil úplný zákaz kouření ve všech restauracích, hospodách, barech – a dokonce i na Oktoberfestu. Nyní se diví, že ho za to poddaní nemají rádi a při šaškování před kamerami ho posílají do háje. Povšimněme si krásného rozporu typického pro demokracii – zákaz schválila demokratická většina, ačkoli nynějším výsledkem je s ním spojená masová nespokojenost. Tak to dopadá, když mohou o životech a majetku ostatních rozhodovat zcela anonymní a nahodilé většiny, jejichž složení a velikost se navíc neustále mění. Výsledkem je neustávající boj všech proti všem, tedy pravý opak společnosti. Společnosti, která vyrůstá pouze z dobrovolné, nenásilné spolupráce – trhu.

Srpen 23, 2010 Posted by | Články vlastní | , , | Napsat komentář

Příkazová ekonomika

Charles Goyette, 25.12.2009

Amerika se mění, bez předcházející rozvahy, debaty, či pauzy, na příkazovou ekonomiku. Příkazová ekonomika je státem shora kontrolovaná ekonomika řízená plánovači a úředníky, výbory a komisemi, správci a orgány. Příkazová ekonomika není charakteristická vzájemně sdíleným zájmem či shodou dvou stran. Je založena na nařízení. Příkazová ekonomika, jak napovídá samotné označení, řídí národní záležitosti donucením. Ve svobodné ekonomice jsou zboží a služby kupovány a prodávány na základě shody; obchodní transakce jsou založeny na souhlasu; smlouvy vznikají setkáním myslí zúčastněných stran. V příkazové ekonomice je to vláda, kdo stanovuje ceny, kontroluje a řídí zdroje a dohlíží na výrobu a spotřebu. Svobodné ekonomiky produkují prosperitu, příkazové ekonomiky produkují chudobu. Přeměna Ameriky již probíhá krkolomnou rychlostí, a to i před vyvrcholením současné krize. Historické precedenty napovídají, že jak se podmínky zhorší, proces přeměny na příkazovou ekonomiku se zrychlí.

Celý příspěvek

Únor 6, 2010 Posted by | Video, Články jiných autorů | , , , , , , | 1 komentář

Anorganické oživení

Llewellyn H. Rockwell, Jr., 9.9.2009

FinancialFingersCrossed

Je zde něco strojeného, něco ne uvěřitelného, něco propagandistického, ohledně onoho jásotu kolem toho skvělého ekonomického oživení, které prý zažíváme. I někteří z jeho největších hlasatelů tomu úplně nevěří.

Mám teď na mysli reportéra National Public Radio, který před pár dny na konci pořadu vyslovil varování, že ekonomický pokles neskončil „organicky“, nýbrž byl uměle zastaven vládní intervencí.

To je zajímavý výrok, naznačující, že ani tento reportér nevěří onomu mediálnímu šlágru posledních dní. Já osobně tomu nevěřím. Ve skutečnosti pochybuji o tom, že i ti největší šampióni této velké falše tomu věří. Celý příspěvek

Říjen 15, 2009 Posted by | Články jiných autorů | , , , , , , | 1 komentář

09-37: Bernanke

Bernanke cutting interest rates

Září 11, 2009 Posted by | Vtip týdne | , , | Napsat komentář