Rothbardian`s Blog

Tu ne cede malis sed contra audentior ito.

Pozor na úředníka s falometrem

Při čtení dnešních novin mě opravdu dostala následující zpráva.

Cituji doslovně z deníku E15 (9.12.2010, str.3):

Agentura EU viní české úřady z homofobie

Agentura Evropské unie pro lidská práva viní české úřady z homofobie. Žadatelům o azyl, kteří tvrdí, že jsou homosexuálové, prý provádí takzvanou falometrii, tedy měření průtoku krve v penisu při zobrazení sexuálních výjevů. Mluvčí českého ministerstva vintra Vladimír Řepka potvrdil, že falometrické vyšetření bylo v několika případech využito. Vždy bylo provedeno se souhlasem žadatelů, někteřích z nich o ně sami požádali, uvedl.

OK. Po dvojím přečtení a zkontrolování data, zda není zrovna 1. dubna, člověka napadne minimálně pár proč.  Proč proboha disponují české úřady zařízením na měření průtoku krve v penisu? Proč by se měl zrovna u žadatelů o azyl měři průtok krve v penisu? Nebo se jedná o nějakou novou úřední praktiku a bude se falometrické vyšetření podstupovat např. i při žádosti o Opencard? Docela by mne také zajímalo, jak úředníci testují homosexuální žadatelky o azyl.

Pikantní je rovněž závěrečné vyjádření pana mluvčího – „někteří z nich o ně sami požádali.“ Nechci vědět, o co dalšího mohli žadatelé o azyl požádat pány úředníky, a v čem jim také bylo vyhověno. Je však dobré vědět, že čeští úředníci umějí tak hezky vycházet klientům vstříc.

Reklamy

Prosinec 9, 2010 Posted by | Vtip týdne, Články vlastní | , | komentáře 4

Navštivte český Ludwig von Mises Institut

Neustupuj před zlem, ale ještě odvážněji proti němu bojuj. Životní motto Ludwiga von Misese, rakouského ekonoma a filosofa, který celý život upozorňoval na zlo, kterým je kolektivní násilí zvané stát. Ludwig von Mises musel kvůli publikování svých myšlenek a kvůli svému židovskému původu roku 1934 opustit rodnou zemi a následně i evropský kontinent, na kterém se rychle šířila ideologie národního socialismu.

Roku 1982 založila Misesova žena Margit Ludwig von Mises Institute, think tank šířící odkaz jejího zesnulého manžela na poli ekonomie a politické filosofie. S Mises Institute spolupracovali kupříkladu ekonomové Friedrich August von Hayek, Murray Rothbard či Hans-Herman Hoppe. Za téměř třicet let existence vydala tato instituce více než tři sta knih věnovaných tématice státu, volného trhu a lidského jednání obecně. Po jejím vzoru rovněž vznikl obdobný institut v Brazílii, Polsku, Švédsku, Belgii, Rumunsku a Ekvádoru.

Inspirováni silou myšlenek Ludwiga von Misese a jeho intelektuálních následovníků jsme se rozhodli založit česko-slovenskou obdobu Mises Institute. Naším cílem je vzdělávání české a slovenské společnosti v otázkách ekonomie, politické filosofie a společenské harmonie. Jsme pro svobodu, dobrovolnost, individualismus a ochranu soukromého vlastnictví. S danými tématy se na stránkách českého Ludwig von Mises Institutu můžete pravidelně seznamovat v článcích přeložených i našich vlastních.

Listopad 30, 2010 Posted by | Články vlastní | , , | komentářů 5

Udržitelný a neudržitelný růst

Celé dvacáté a prozatím i jednadvacáté století je charakteristické střídajícími se obdobími hospodářského růstu (konjunktura, boom) a úpadku (recese, bust). Během růstu můžeme v ekonomice pozorovat vyšší investiční aktivitu a sníženou nezaměstnanost, zatímco během poklesu tomu je naopak. Tyto dvě opakující se fáze jsou nazývány hospodářským cyklem.  Intenzivní hospodářské cykly jsou jak pro vyspělé, tak pro rozvojové ekonomiky vyčerpávající a někdy až katastrofální.

Jsou však takové cykly nevyhnutelné? Musí po růstu nutně následovat úpadek? Existuje vůbec něco jako udržitelný ekonomický růst? Díváme-li se na svět očima keynesiánské makroekonomie, dojdeme pravděpodobně k závěru, že cykly nevyhnutelné jsou, úpadek vždy nakonec přijít musí a neustálý ekonomický růst bez recesí je pouhá fantazie. Ekonom s keynesiánským pohledem na svět – za příklad nám může posloužit Paul Krugman – vidí ekonomiku jako permanentně poškozenou. Ekonomiku v průběhu hospodářského poklesu dle Krugmana sužují neduhy jako nedostatečná agregátní poptávka, past likvidity a paradox úspor. K potlačení recese a nastolení růstu je dle něj zapotřebí agregátní poptávku podporovat vládními výdaji (klidně i na válečné účely či hloubení a opětovné zahrabávání děr v zemi), past likvidity překonat slibem vyšší budoucí inflace ze strany centrálních bankéřů a paradox úspor zvrátit vládními deficity.
Celý příspěvek

Listopad 30, 2010 Posted by | Články vlastní | , , , | komentáře 2

Jak u nás fungují veřejné zakázky

(klikněte pro zvětšení)

Všechny fotky pořízeny dne 17.9.2010.

Tenhle tunel stál 20 milionů.

Září 17, 2010 Posted by | Vtip týdne, Články vlastní | , | Napsat komentář

Dnes budu stručný

Září 2, 2010 Posted by | Vtip týdne, Články vlastní | | Napsat komentář