Rothbardian`s Blog

Tu ne cede malis sed contra audentior ito.

Minimální mzda a pracovní místa

V následujícím videu je v necelých pěti minutách jasně osvětlen mechanismus, kterým uzákoněné minimální mzdy ničí tvorbu pracovních míst.

Hlavní body:

1) Minimální mzda má dopad na zaměstanost pouze tehdy, je-li vyšší než minimální tržní mzda, kterou by zaměstnavatel zaplatil tak jako tak. Pokud je zákonem nařízená minimální mzda vyšší než tato tržní mzda, je určitá část lidí nezaměstnatelná, protože nepřináší zaměstnavateli dostatečný produkt, který by převyšoval či se rovnal jejich mzdě. -> Firmy nejsou charity, zaměstnají člověka pouze tehdy, když jsou výnosy ze zaměstnance vyšší, než náklady na něj.

2) Existence uzákoněné minimální mzdy, která je efektivní (viz bod 1) má za následek nezaměstnanost lidí, kteří by práci nejvíce potřebovali – mladých, nekvalifikovaných, handicapovaných, či jinak znevýhodněných. Minimální mzda je znevýhodňuje ještě více, protože díky její existenci nemohou získat cenné pracovní zkušenosti, díky kterým by poté mohli získat lépe placenou práci. Ironií je, že takovým lidem se poté snaží ti stejní úřeníci a politici, kteří minimální mzdu obhajují, pomoci ponižujícími sociálními dávkami a pracovními programy.

Minimální mzda v České republice je v roce 2010 48,10 kč na hodinu. Co lze však vidět jako mírné pozitivum, je uvědomění, že mladiství či handicapovaní mohou přinášet zaměstnavateli menší produkt – pro tyto skupiny je totiž stanovená minimální sazba mzdy ve zmenšené míře.

Nezapomínejme ovšem, že mzda není v české ekonomice jediný náklad zaměstnavatele. Díky speciálním daním, které se orwellovsky nazývají sociální a zdravotní pojištění, tak zaměstnavatel při platbě minimální mzdy (8000/měsíc) zaplatí o další 2400kč navíc (o 30% navíc!), při platbě průměrné mzdy (23000/měsíc) pak o 7900kč navíc (35% navíc). Což už může učinit značný posun při rozhodování o tom, zda někoho přijmout či nikoli.

Reklamy

Červen 15, 2010 Posted by | Video, Články vlastní | , | 1 komentář

Příkazová ekonomika

Charles Goyette, 25.12.2009

Amerika se mění, bez předcházející rozvahy, debaty, či pauzy, na příkazovou ekonomiku. Příkazová ekonomika je státem shora kontrolovaná ekonomika řízená plánovači a úředníky, výbory a komisemi, správci a orgány. Příkazová ekonomika není charakteristická vzájemně sdíleným zájmem či shodou dvou stran. Je založena na nařízení. Příkazová ekonomika, jak napovídá samotné označení, řídí národní záležitosti donucením. Ve svobodné ekonomice jsou zboží a služby kupovány a prodávány na základě shody; obchodní transakce jsou založeny na souhlasu; smlouvy vznikají setkáním myslí zúčastněných stran. V příkazové ekonomice je to vláda, kdo stanovuje ceny, kontroluje a řídí zdroje a dohlíží na výrobu a spotřebu. Svobodné ekonomiky produkují prosperitu, příkazové ekonomiky produkují chudobu. Přeměna Ameriky již probíhá krkolomnou rychlostí, a to i před vyvrcholením současné krize. Historické precedenty napovídají, že jak se podmínky zhorší, proces přeměny na příkazovou ekonomiku se zrychlí.

Celý příspěvek

Únor 6, 2010 Posted by | Video, Články jiných autorů | , , , , , , | 1 komentář

Hayek vs. Keynes

Text a info zde.

Leden 26, 2010 Posted by | Video | , , , | komentáře 2

G.Celente – Do Ameriky přichází fašismus

Edit: O tom, co je to fašismus si můžeme přečíst zde. A reflektovat, zda se dnešní západní společnost, tj. nejen USA, ale i EU, tomuto systému podobá.

Leden 16, 2010 Posted by | Video | , , , | Napsat komentář